Färgkarta

Vanliga (webb-)färger med deras namn och hex-värden.
För att vara säker på att få rätt färg bör du använda färgens
hex-värde snarare än dess namn.

 

En till färgkarta

Till familjens första sida
Copyright © Tommys Grafiska Design