Konvertering av färger till RGB eller Hex Kod


RGB Kod
Röd
Grön
Blå
 
Hex Kod
Färgkarta
 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Om du startar i nedre vänstra hörnet så får du en helvit bakgrund att börja
med. Denna sida gjordes av Tommy Jonsson - www.tommy-jonsson.se
© - All Rights Reserved Tommys Web Design - Gillar du den?

Beskrivning
Välj en färgruta på färgkartan och klicka, bakgrunden kommer att ändras till den färgen du valt.
 
Skriv ner färgkoden för RGB eller Hex nummret för att använda den färgen, eller modifiera koden i kodboxen för att ändra till en angränsande färgnyansen.
 
Du kan skriva in vilket nummer från 0 till 255 i RGB fälten, eller vilken 6 ställig kod i hex kod fältet för att se vilken färg du valt av mer än 16 millioner färger.